Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

13. mai

Eksamensordning

Obligatoriske øvelser, prosjektoppgave og avsluttende skriftlig eksamen.

Obligatoriske øvelser som må være godkjent før avsluttende eksamen

Prosjektoppgave

Utlevering av oppgaven: 5. april kl. 10:00

Innleveringsfrist: 12. april kl. 10:00

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Avsluttende skriftlig eksamen

Tid: 27. mai kl. 14:30 (4 timer).

Sted:

Du må sjekke hvor du skal møte i Studentweb, siden det er flere eksamenslokaler.

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 29. mar. 2020 12:27