Beskjeder

Publisert 3. apr. 2020 10:35

I FYS2130 vil avsluttende skriftlig skoleeeksamen bli gjort om til skriftlig hjemmeeksamen på grunn av situasjonen knyttet til korona-viruset. Hjemmeeksamenen vil begynne samme dag som eksamen normalt skulle vært, og innleveringsfrist blir 7 dager (1 uke) etter. Arbeidsomfanget vil normalt tilsvare inntil 2 dagsverk, med alle hjelpemidler tillatt. Du vil få nærmere beskjed om hvordan dette settes opp rent praktisk etter påske.

Karakteren som gis i emnet denne våren er Bestått/Ikke bestått. Dette er i tråd med retningslinjene som er fastsatt av MN fakultetet. MN fakultetets nettside om eksamen våren 2020 finner du her: https://www.mn.uio.no/om/hms/koronavirus/eksamen-2020.html

Du kan lese mer om inspera her: https://www.uio.no/studier/eksamen/innlevering/

Dersom du har spørsmål så kontakt...

Publisert 29. mars 2020 21:12

Hei,

som allerede presentert tidligere, gjennomføres FYS2130 på følgende måte:

  • alle forelesninger legges ut som podcasts;
  • på tirsdager mellom 11 og 12 kan dere stille spørsmål om forelesningen (Zoom møte)
  • gruppetimer/regneøvelser gjennomføres som Zoom møter;
  • oppmøte i gruppetimene telles som vanlig;
  • vi tilbyr hjelp med Computational Essay'en i uka etter påske;
  • vi jobber med hvordan eksamenen gjennomføres.

Vi forventer at dere jobber med Computational Essay'en i uka etter påske - det er derfor lurt å levere obligen før påskehelgen!

Dersom dere har spørsmål, ta kontakt!

Publisert 13. jan. 2020 09:39

Velkommen til første forelesning i V2020: torsdag, den 16. januar. kl 0915, obligatorisk fremmøte!

Hvis du ikke har anledning må du ta kontakt med studieadministrasjonen for å ikke miste plassen din.

Forelesningen inneholder dessuten viktig informasjon om kurset.

Vel møtt!