Opplegg pga Korona

Hei,

som allerede presentert tidligere, gjennomføres FYS2130 på følgende måte:

  • alle forelesninger legges ut som podcasts;
  • på tirsdager mellom 11 og 12 kan dere stille spørsmål om forelesningen (Zoom møte)
  • gruppetimer/regneøvelser gjennomføres som Zoom møter;
  • oppmøte i gruppetimene telles som vanlig;
  • vi tilbyr hjelp med Computational Essay'en i uka etter påske;
  • vi jobber med hvordan eksamenen gjennomføres.

Vi forventer at dere jobber med Computational Essay'en i uka etter påske - det er derfor lurt å levere obligen før påskehelgen!

Dersom dere har spørsmål, ta kontakt!

Publisert 29. mars 2020 21:12 - Sist endret 29. mars 2020 21:17