Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

8. juni

Eksamensordning

Obligatoriske øvelser, prosjektoppgave og avsluttende hjemmeeksamen.

Obligatoriske øvelser som må være godkjent før avsluttende eksamen

Prosjektoppgave

Avluttende hjemmeeksamen

Utlevering av oppgaven: 11. juni kl. 14:30

Innleveringsfrist: 18. juni kl. 14:30

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 2. des. 2020 17:40