Pensum/læringskrav

Læringskravene i kurset defineres av det teoretiske pensum (forelesninger, forelesningsnotater og lærebok, se nedenfor), samt av ukeoppgavene/obligene.

Teoretisk pensum:

  • Forelesningsnotater (dekker del 1 av kurset, kan lastes ned fra kursets hjemmeside. Avsnitt 1.3 utgår.).
  • Det meste av kap. 1-4 og deler av kap. 5 i Griffiths: "Introduction to quantum mechanics". (Detaljer: se lista under).
  • Utlagte forelesningsnotater (tunnelering, radiell sansynlighet, spinn, molekyler, faste stoffer osv..)

Pensumliste for Griffiths:

  • Kap. 1: Hele
  • Kap. 2: 2.1, 2.2, 2.3 (Litt forenklet: Bevisene av lign [2.66 - 2.68] på s. 47-49 vektlegges ikke selv om resultatene er viktige; 2.3.2. er mindre sentral men bør leses igjennom), avsn. A og B i utlagt notat om fri partikkel (erstatter 2.4), 2.5.1 (resten av 2.5 utgår), 2.6, forelest eksempel om tunnelering (scannet kopi legges ut).
  • Kap. 3: 3.1 - 3.5, foreleses i forenklet versjon (scannet kopi av notater legges ut)
  • Kap. 4: 4.1, 4.2 (eksplisitt løsning av radialligningen på s. 146-149 utgår!), 4.3 (stigeoperator-formalismen, lign [4.105]-[4.117] utgår!). Avsnitt 4.4 erstattes av notat om spinn, Zeeman effekt og LS-kobling,
  • Kap. 5: 5.1, 5.2

Publisert 23. okt. 2008 17:03 - Sist endret 12. mai 2009 17:37