Annet relevant materiale

Her vil vi legge ut annet relevant ekstramateriale for kurset som kan hjelpe deg til å forstå pensum bedre.

Video av forelesning 3, del I og del II.

Video av forelesning 4, del I og del II.

 

Så noe mere populærvitenskapelig stoff om kvantefysikk som eksisterer på nettet. Flere forslag mottaes gjerne. Merk at vi ikke har sjekket fysikken i alle lenkene veldig nøye, så stoffet sees på eget ansvar!

Litt om enheter i SI-systemet på kollokvium.no. Legg spesielt merke til det kompliserte forholdet mellom den vanlige energienheten Joule og vår definisjon i elektronvolt (eV). Grunnen til at dette virker så godt er at (med unntak av masse) så er SI enhetene definert ved fundamentalkonstanter.

Dobbeltspalteeksperimentet med Dr. Quantum.

Dobbeltspalteeksperimentet uten Dr. Quantum.

 

Tilslutt vil jeg dele en lenke til en tekst av Paul Dirac som har hatt stor betydning for mange som jobber innen teoretisk fysikk. Dette er langt utenfor pensum i kurset, men for de som har lyst til å gå videre med kvantemekanikk kan den kanskje være noenlunde inspirerende. Teksten er hentet fra en forelesning han ga allerede i 1939, men er som vanlig for Dirac utrolig forutseenede:

The Relation between Mathematics and Physics

Publisert i: Proceedings of the Royal Society (Edinburgh) Vol. 59, 1938-39, Part II pp. 122-129.

Publisert 2. feb. 2012 18:33 - Sist endret 22. mars 2012 12:15