Obliger

Obliger kunngjøres på undervisningplanen. Vi minner om at fristen for innlevering er mandag kl. 10.15 på ekspedisjonskontoret, uken etter at obligen er tema på laboratorium (regneverksted). Elektronisk innlevering kan skje etter avtale med gruppelærer.

For å presisere det som står under Undervisning på fagsiden: det vil bli gitt i alt tolv obliger, hvorav minimum seks må leveres inn og godkjennes av gruppelærer, og hvorav minst to må være blant Oblig 1-4, to blant Oblig 5-8 og to blant Oblig 9-12.

I tillegg til filer med obligene vil vi her også legge ut enkelte løsningsforslag for obliger og tilleggsoppgaver. Planen er å legge ut disse en tid etter gjennomgangen på tirsdager.

Oblig 1

Her kan dere laste ned første innleveringsoppgave: pdf eller LaTeX. Her er løsningsforslaget.

Oblig 2

Her er den andre innleveringsoppgaven: pdf eller LaTeX. Her er løsningsforslaget.

Oblig 3

Her er den tredje innleveringsoppgaven: pdf eller LaTeX. Her er løsningsforslaget.

Oblig 4

Her er den fjerde innleveringsoppgaven: pdf eller LaTeX. Her er løsningsforslaget.

Oblig 5

Her er den femte obligen: pdf eller LaTeX. Her er løsningsforslaget.

Oblig 6

Her er den sjette obligen: pdf eller LaTeX. Her er løsningsforslaget.

Oblig 7

Her er den syvende obligen: pdf eller LaTeX. Her er løsningsforslaget og en Matlab-fil for den numeriske biten.

Hjemmeeksamen

Her finner du hjemmeeksamen: pdf eller LaTeX, og noen hjelpefiler for Matlab: hint.m og Psixt.m. Her finner du et løsningsforslag (rimeligvis med endel småfeil enda), og et forslag til Matlab-kode som løser noen av oppgavene: hjemmeeksamen.m

Oblig 8

Her er den åttende obligen: pdf eller LaTeX. Her er løsningsforslaget.

Oblig 9

Her er den niende obligen: pdf eller LaTeX. Her er løsningsforslaget.

Oblig 10

Her er den tiende obligen: pdf eller LaTeX. Her er løsningsforslaget.

Oblig 11

Her er den ellevte obligen: pdf eller LaTeX. Her er løsningsforslaget.

Oblig 12

Her er den tolvte og siste obligen: pdf eller LaTeX.

 

Tidligere eksamensoppgaver

Eksamen våren 2003 Fasit våren 2003

Eksamen våren 2005 Fasit våren 2005

Eksamen våren 2006 Fasit våren 2006

Eksamen våren 2007 Fasit våren 2007

Konteeksamen 2007

Eksamen våren 2008 Fasit våren 2008

Konteeksamen 2008

Eksamen våren 2009 Fasit våren 2009

Eksamen våren 2010 Fasit våren 2010

Eksamen våren 2011 Fasit våren 2011

Konteeksamen 2011 Fasit konteeksamen 2011

Publisert 6. jan. 2012 18:08 - Sist endret 10. mai 2012 19:10