Undervisningsplan

DatoUndervises avStedTemaKommentarer / ressurser
16.01.2012Are Raklev  Store Fysiske Auditorium  Introduksjon og kursinformasjon. Enheter i kvantefysikk. Bruddet med klassisk fysikk. Sort-legeme stråling. (Kompendium)   OBLIGATORISK OPPMØTE!

NB! Ingen undervisning på tirsdag denne uken. 

18.01.2012    Plancks kvantiseringshypotese. Fotoelektrisk effekt. (Kompendium)   Laboratorium (dvs. regneverksted) torsdag og fredag: Oblig 1 (som repeterer grunnleggende matematikk som er absolutt nødvendig for kurset!). Fil med oppgaver er lagt ut på websiden. 
23.01.2012    Röntgenstråling. Comptonspredning. (Kompendium)  Plenumsregning (tirsdag): Gjennomgang av Oblig 1 samt, hvis tid, tilleggsoppgaven, Oppgave 2.1 i kompendiet.

Laboratorium (regneverksted): Oblig 2. 

25.01.2012    Bohratomet. (Kompendium)    
30.01.2012    Materiebølger, del I. (Kompendium)   Plenumsregning (tirsdag): Gjennomgang av Oblig 2 samt, hvis tid, en tilleggsoppgave om Bohr-atomet, som er Oppgave 3.1 i kompendiet.

Laboratorium (regneverksted): Oblig 3. 

01.02.2012    Materiebølger, del II. (Kompendium)    
06.02.2012    Schrödingerligningen, litt statistikk og sannsynlighetstolkningen, del I. (Avsnitt 1.1 - 1.4 i Griffiths)   Plenumsregning (tirsdag): Gjennomgang av Oblig 3 samt tilleggsoppgave som er Oppgave 4.1 i kompendiet.

Laboratorium (regneverksted): Oblig 4. 

08.02.2012    Schrödingerligningen, litt statistikk og sannsynlighetstolkningen, del II. (Avsnitt 1.1 - 1.4 i Griffiths)    
13.02.2012    Operatorer, Heisenbergs uskarphetsrelasjon. (Avsnitt 1.5 - 1.6 i Griffiths)  Plenumsregning (tirsdag): Gjennomgang av Oblig 4 samt Oppgave 1.7 i Griffiths.

Laboratorium (regneverksted): Oblig 5. 

15.02.2012    Stasjonære tilstander og partikkel i en uendelig brønn. (Avsnitt 2.1 og 2.2 i Griffiths)   
20.02.2012    Harmonisk oscillator, del I. (Avsnitt 2.3.1 i Griffiths)  Plenumsregning (tirsdag): Gjennomgang av Oblig 5 samt oppgave 2.8 i Griffiths.

Laboratorium (regneverksted): Oblig 6. 

22.02.2012    Harmonisk oscillator, del II. (Avsnitt 2.3.2 i Griffiths)   
27.02.2012    Fri partikkel. Bundne tilstander. (Avsnitt 2.4 og 2.5 i Griffiths)  Plenumsregning (tirsdag): Gjennomgang av Oblig 6 samt oppgave 2.14 i Griffiths.

Laboratorium (regneverksted): Oblig 7. Denne består av en numerisk oppgave om partikkel i endelig brønn/boks.  

29.02.2012    Partikkel i endelig brønn/boks, del I. (Avsnitt 2.6 i Griffiths)   
05.03.2012    Partikkel i endelig brønn/boks, del II. (Avsnitt 2.6 i Griffiths)   Plenumsregning (tirsdag): Gjennomgang av Oblig 7 samt Oppgave 2.21 fra Griffiths.

Ingen ny oblig eller lab denne uken!

Hjemmeeksamen legges ut torsdag. Leveringsfrist fredag 16. mars kl. 14.30.  

07.03.2012    Kvantemekanikkens formalisme. (Kapittel 3 i Griffiths)   
12.03.2012    Ingen forelesning. Jobbing med hjemmeeksamen.  Ingen plenumsregning eller laboratorium denne uken.  
14.03.2012    Ingen forelesning. Jobbing med hjemmeeksamen.   
19.03.2012    Kvantemekanikk i tre dimensjoner. Sfæriske koordinater. (Avsnitt 4.1 i Griffiths)  Plenumsregning (tirsdag): Gjennomgang av hjemmeeksamen.

Laboratorium (regneverksted): Oblig 8 samt Oppgave 4.4 i Griffiths. 

21.03.2012    Hydrogenatomet. (Avsnitt 4.2 i Griffiths)   
26.03.2012    Angulærmoment. (Avsnitt 4.3 i Griffiths)   Plenumsregning (tirsdag): Gjennomgang av Oblig 8.

Laboratorium (regneverksted): Oblig 9 samt Oppgave 4.14 i Griffiths. OBS! Denne har innleveringsfrist etter påske, mandag 16. april kl. 10.15. Dette så dere skal ha litt underholdning i påsken.  

28.03.2012    Spinn I. (Avsnitt 4.4 i Griffiths / Kapittel 6 i Kompendium)   
02.04.2012    Ingen undervisning. Påskeferie.   
04.04.2012    Ingen undervisning. Påskeferie.   
09.04.2012    Ingen undervisning. Påskeferie.  Ingen plenumsregning denne uken.

Laboratorium (regneverksted): Oblig 9 samt Oppgave 4.14 i Griffiths. 

11.04.2012    Spinn II. (Avsnitt 4.4 i Griffiths / Kapittel 6 i Kompendium)   
16.04.2012    To-partikkeltilstander. (Avsnitt 5.1 i Griffiths)  Plenumsregning (tirsdag): Gjennomgang av Oblig 9.

Laboratorium (regneverksted): Oblig 10 samt Oppgave 4.17 i Griffiths. 

18.04.2012    Atomer. (Avsnitt 5.2 i Griffiths)   
23.04.2012    Molekyler I. (Kompendium)  Plenumsregning (tirsdag): Gjennomgang av Oblig 10.

Laboratorium (regneverksted): Oblig 11. Denne har innleveringsfrist mandag 7. mai kl. 10.15 slik at dere har to uker på dere. Dette på grunn av prosjektoppgaver i FYS2130. 

25.04.2012    Molekyler II. (Kompendium)   
30.04.2012    Ingen forelesning.  Ingen plenumsregning og intet laboratorium denne uken på grunn av pågående prosjektoppgave i FYS2130. 
02.05.2012    NMR. (Kompendium)   
07.05.2012    Elementærpartikler I. (Kompendium)  Plenumsregning (tirsdag): Gjennomgang av Oblig 11.

Laboratorium (regneverksted): Oblig 12 samt Oppgave 4.33 i Griffiths.  

09.05.2012    Elementærpartikler II. (Kompendium)   
14.05.2012    Repetisjon og/eller eksamensregning ved behov.  Plenumsregning (tirsdag): Gjennomgang av Oblig 12. 
16.05.2012    Repetisjon og/eller eksamensregning ved behov.    
Publisert 5. jan. 2012 11:06 - Sist endret 3. mai 2012 22:12