Data

Sist endret 5. jan. 2014 09:16 av Are Rachløw
Sist endret 4. jan. 2014 18:25 av Are Rachløw
Sist endret 5. jan. 2014 09:24 av Are Rachløw
Sist endret 5. jan. 2014 09:35 av Are Rachløw
Sist endret 5. jan. 2014 09:35 av Are Rachløw
Sist endret 5. jan. 2014 09:35 av Are Rachløw
Sist endret 5. jan. 2014 09:35 av Are Rachløw
Sist endret 5. jan. 2014 17:06 av Are Rachløw

Kristoffer Brækken har skrevet et kompendium som demonstrerer hvordan man kan bruke Python til numerisk å løse mange problemer innen (endimensjonal) kvantemekanikk. Dette kan være et nyttig verktøy for å løse noen av obligene, og under arbeid med hjemmeeksamen.

Sist endret 5. jan. 2014 09:32 av Are Rachløw
Sist endret 5. jan. 2014 09:32 av Are Rachløw
Sist endret 5. jan. 2014 09:32 av Are Rachløw
Sist endret 5. jan. 2014 09:32 av Are Rachløw
Sist endret 5. jan. 2014 09:16 av Are Rachløw
Sist endret 5. jan. 2014 16:21 av Are Rachløw
Sist endret 5. jan. 2014 17:05 av Are Rachløw
Sist endret 5. jan. 2014 16:32 av Are Rachløw
Sist endret 5. jan. 2014 09:24 av Are Rachløw
Sist endret 5. jan. 2014 09:24 av Are Rachløw
Sist endret 5. jan. 2014 09:24 av Are Rachløw
Sist endret 5. jan. 2014 16:33 av Are Rachløw
Sist endret 5. jan. 2014 09:24 av Are Rachløw
Sist endret 5. jan. 2014 09:24 av Are Rachløw
Sist endret 5. jan. 2014 09:24 av Are Rachløw