Data

Kristoffer Brækken har skrevet et kompendium som demonstrerer hvordan man kan bruke Python til numerisk å løse mange problemer innen (endimensjonal) kvantemekanikk. Dette kan være et nyttig verktøy for å løse noen av obligene, og under arbeid med hjemmeeksamen.

Kompendiet finner du her.

Vi har også lagt ut noen eksempler på Python skript som viser metoder brukt i kompendiet og noen alternative skript laget av Paul Bätzing:

Resursene kan du også finne på git-hub gjennom denne lenken.

Publisert 4. jan. 2014 18:38 - Sist endret 5. jan. 2014 17:06