Pensum/læringskrav

Læringskravene i kurset defineres gjennom de oppgitte læringsmålene og dekkes av det teoretiske pensumet (forelesninger, kompendium og lærebok, se nedenfor), samt av ukeoppgavene/obligene.

Teoretisk pensum:

  • Kompendium (dekker del 1 og noe av del 3 av kurset, kan lastes ned fra kursets hjemmeside).
  • Det meste av kap. 1-4 og deler av kap. 5 i Griffiths: "Introduction to quantum mechanics" (se lista under). Merk at kap. 3 også dekkes av kompendiet.

Pensumliste for Griffiths:

  • Kap. 1: Hele.
  • Kap. 2: Hele.
  • Kap. 3: 3.1-3.5. (3.6 er særdeles nyttig for de som vil ta mer kvantemekanikk senere)
  • Kap. 4: Hele.
  • Kap. 5: 5.1, 5.2.

 

Publisert 4. jan. 2014 10:06 - Sist endret 4. jan. 2014 10:06