Tilleggsstoff

Her vil vi legge ut det vi synes er relevant ekstramateriale for kurset, og som forhåpentligvis kan hjelpe deg til å forstå pensum bedre.

Popvit

Det eksisterer mengder med populærvitenskapelig stoff om kvantefysikk på nettet. Flere forslag til gode sider mottaes gjerne. Merk at vi ikke sjekker fysikken i lenkene veldig nøye, så stoffet sees på eget ansvar!

Litt om enheter i SI-systemet på kollokvium.no. Legg spesielt merke til det kompliserte forholdet mellom den vanlige energienheten Joule og vår definisjon i elektronvolt (eV). Grunnen til at dette virker så godt er at (med unntak av masse) så er SI enhetene definert ved fundamentalkonstanter.

PhET tilbyr mange interaktive simuleringer, ikke bare i kvantefysikk.

Tøff demonstrasjon av Franck-Hertz eksperimentet. NB! Du trenger Shockwave avspiller.

Dobbeltspalteeksperimentet med Dr. Quantum.

Dobbeltspalteeksperimentet uten Dr. Quantum.

Litt om halvledere fra Britney Spears. Merk at dette går langt utover det som er pensum i Del 3, men spesielt siden The Basics of Semiconductors er fin å lese.

Norske teoretiske kjemikere (nesten det samme som kvantefysikere) har funnet en ny type kjemisk binding som bare eksisterer under veldig sterke magnetfelt. (Egentlig ville jeg vel tolket dette som en variant av kovalent binding, men kult er det likevel.) Bindingen gjør at du kan få pussige molkeyler som He2 som ikke kan eksistere under vanlige forhold fordi det ikke er plass til alle de fire elektronene i (1s)-skallet.

Dirac

Under finnes en lenke til en tekst av Paul Dirac som har hatt stor betydning for mange som jobber innen teoretisk fysikk. Dette er langt utenfor pensum i kurset, men for de som har lyst til å gå videre med kvantemekanikk kan den kanskje være noenlunde inspirerende. Teksten er hentet fra en forelesning han ga allerede i 1939, men er, som vanlig for Dirac, utrolig forutseenede:

The Relation between Mathematics and Physics

Denne ble publisert i Proceedings of the Royal Society (Edinburgh) Vol. 59, 1938-39, Part II pp. 122-129.

Publisert 5. jan. 2014 17:44 - Sist endret 15. jan. 2014 17:23