Pensum/læringskrav

Læringskravene i kurset som skal testes på eksamen defineres gjennom de oppgitte læringsmålene og forsøkes dekkes av det teoretiske pensumet (forelesninger, kompendium og lærebok, se nedenfor), samt av obligene.

Teoretisk pensum:

  • Kompendium.
  • Det meste av kap. 1-4 og deler av kap. 5 i Griffiths: "Introduction to quantum mechanics" (se lista under). Merk at kap. 3 også dekkes av kompendiet.

Pensumliste for Griffiths:

  • Kap. 1: Hele.
  • Kap. 2: Hele.
  • Kap. 3: 3.1-3.5. (3.6 er særdeles nyttig for de som vil ta mer kvantemekanikk senere)
  • Kap. 4: Hele.
  • Kap. 5: 5.1-5.3.

 

Publisert 11. jan. 2016 17:40 - Sist endret 18. jan. 2016 19:56