Semesterside for FYS2140 - Vår 2021

Fra Fysisk Institutt (e-post 19.jan):

  • Vi kan gjennomføre lab i mindre grupper.
  • Alt annet går digitalt.

Mao, vi tar alle gruppetimene kun digitalt til vi får ny informasjon. Ta høyde på at situasjonen kan endres.

Informasjon fra MN (fra denne lenke; oppdatert 21. jan) :

  •     All ordinær undervisning blir digital inntil videre. Det kan være unntak for praksis, felt- og laboratorieundervisning. Disse vil informeres om på semestersiden og/eller Canvas.
  •     Eksamen blir som hovedregel digital hjemmeeksamen eller muntlig eksamen ved MN våren 2021.
  •     Vi har som mål at alle semestersider skal være oppdatert med korrekt eksamensform innen 1. februar 2021.

 

22. jan. 2021 14:14

I dette emne skal vi dukke ned i mikro-verdenen. Vi skal lære om hvordan kvantefysikken kan beskrive de minste bestanddelene i universet. Kvantemekanikkens lover baserer seg på mange postulater og nye begreper. Noen konsekvenser av teorien er intuitive, mens andre er veldig overraskende og tildels skremmende.

Første forelesning er tirsdag 12. januar kl. 12:15 - 14:00 på Zoom. Møte-ID og lenke finner du i Canvas. Husk at det er obligatorisk oppmøte! Studenter som ikke møter opp eller ikke gir beskjed på forhånd, blir slettet fra kurset. Forfall meldes til studieinfo@fys.uio.no 

Velkommen til et kurs vi tror du vil finne veldig interessant!

...

1. jan. 2021 18:48