Semesterside for FYS2150 - Vår 2010

All kursinformasjon, læringsmateriell, innleveringer og beskjeder vil bli gitt gjennom fronter.

Pensumlitteratur: G. L. Squires: Practical Physics (fourth edition), 2001. Cambridge.

11. jan. 2010 17:14