Semesterside for FYS2150 - Vår 2021

Canvas

Dette emnet bruker Canvas i undervisningen. Se tips og veiledninger for Canvas.

Logg på Canvas

Eksperimentalfysikk læres best gjennom å gjøre eksperimenter. Vi planlegger derfor å gjennomføre undervisningen med fysisk oppmøte med strenge smittevernstiltak. Vi lager faste små grupper og fordeler oss på flere rom. Det blir 12 labdager for hver student.

Hvis dette skulle være problematisk for noen, kan de kontakte studieadministrasjonen.

9. des. 2020 10:29