FYS2160 STATISTISK FYSIKK

Her følger noen praktiske opplysninger ang. undervisningen i FYS2160 høsten 03.

Forelesninger: Fire timer pr. uke, hvorav en time til oppgaveregning, i praksis vil det bli siste time på tirsdagene.

Grupper: Det kan bli aktuelt å dele grupper, bør ikke være mer enn ca. 10 studenter pr. gruppe. Fremmøtet på gruppene er nesten ”obligatorisk”, du bør ha gode grunner for ikke å delta. Gruppene drives mest mulig av studentene selv, veilederen stimulerer til diskusjoner og hjelper til hvis dere står fast. Regneoppgavene tas hovedsakelig fra læreboka. Fasit og tips vil delvis bli gitt (på nettet). Etter hvert vil del bli lagt ut en del relevante eksamensoppgaver med løsninger fra FYS114.

Ukeplaner: Vi forsøker å kjøre ukeplaner, dvs. nytt stoff gjennomgås på forelesningene mandag og tirsdag, og noen standard oppgaver gjennomgås også på tirsdagene. På gruppene torsdager og fredager blir det så øvet videre på det samme stoffet.

Obliger: Det planlegges fire obligatoriske innleveringer i løpet av semesteret. Disse må være godkjent før avsluttende eksamen. Det vil kunne inngå numeriske regninger (programmering, MATLAB, Maple) i obligene, dog ikke av noe stort omfang. Det samme gjelder for øvrig også oppgavene som gjennomgås på gruppene.

Hjemmeeksamen: En av de fire obligene nevnt ovenfor blir hjemmeeksamen. Den vil telle med på den endelige karakteren. Hjemmeeksamen vil komme mot slutten av kurset (begynnelsen av november). Umiddelbart etter hjemmeeksamen vil noen studenter kunne bli trukket ut til å gi en muntlig redegjørelse for sin besvarelse. Dere vil få en uke på å besvare denne hjemmeeksamen, og denne uken blir det ikke forelesninger eller grupper.