Undervisningsplan

DatoUndervises avStedTemaKommentarer / ressurser
18.08.2003Leif Veseth    Innledning. Ideell gass. Varme og arbeid. 1.1-1.4 i læreboka.   
19.08.2003    Varme og arbeid. Varmekapasitet. 1.5-1.6 i læreboka  Oppgaver: Gjennomgås på forelesningen: 1.14, 1.34, 1.40.

På gruppene: 1.12, 1.18, 1.28, 1.38, 1.48, 1.17 

25.08.2003    Systemer med to tilstander. Mikro- og makrotilstander. Einstein-modellen. 2.1-2.3 i læreboka.   
26.08.2003    Einstein-modellen. Store systemer. 2.3-2.4 i læreboka  Oppgaver gjennomgås på forelesning: 2.16, 2.13, 2.24a,b,c, (2.25a,b).

Gruppene: 2.1, 2.5a,b, 2.18, 2.22 

01.09.2003    Ideell gass. Entropi. 2.5-2.6 i læreboka   
02.09.2003    Entropi. 2. hovedsetning. Reversible- og irreversible prosesser. 2.5-2.6 i læreboka  Oppgaver: Forelesning: 2.34, 2.35, 2.37.

Gruppene: 2.27, 2.28, 2.29, 2.30. 

08.09.2003    Temperatur. Entropi og varme. 3.1-3.2 i læreboka.   
09.09.2003    Paramagnetisme. 3.3 i læreboka.  Oppgaver: Forelesning: 3.9, 3.10, (3.20). Gruppene: 3.1, 3.3, 3.14, 3.16, (3.24). 
15.09.2003    Mekanisk likevekt og trykk. Termodynamisk identitet. 3.4 i læreboka.   
16.09.2003    Diffusjonslikevekt og kjemisk potensial. 3.5-3.6 i læreboka.  Oppgaver: Forelesning: 3.32, 3.33, 3.35. Gruppene: 3.31, 3.34, 3.37, 3.38. 
22.09.2003    Varmekraftmaskiner, kjøleskap, etc. 4.1-4.2 i læreboka   
23.09.2003    Som for 22/9  Oppgaver: Forelesning: 4.5, 4.16, 4.18, (4.3). Grupper: 4.1, 4.2, 4.10, 4.15, 4.17. 
29.09.2003    Termodynamiske potensialer og identiteter. 5.1 i læreboka   
30.09.2003    Ekstensive og intensive variable. Kjemisk potensial. 5.2 i læreboka  Oppgaver: Forelesning: 5.6, 5.12, 5.13, (5.19). Grupper: 5.1, 5.5, 5.11, 5.20, 5.22. 
06.10.2003    Faseoverganger. Van der Waals modell. 5.3 i læreboka   
07.10.2003    Massevirkningsloven. 5.6 i læreboka  Oppgaver: Forelesning: 5.36, gjennomgang av noen eksempler ang. massevirkningloven. Grupper: 5.32, 5.41, 5.48, 5.84, 5.49. 
13.10.2003    6.1 Boltzmann faktor, 6.2 paramagnetisme   
14.10.2003    6.2 Toatomige molekyler  Oppgaver: Grupper: 6.3, 6.6, 6.9, 6.20, 6.26, 6.28. Forelesning: 6.2, 6.12, 6.16, 6.18, (6.23). 
20.10.2003    6.3 Ekvipartisjonsteoremet, 6.4 Maxwells hastighetsfordeling.   
21.10.2003    6.4 Maxwells hastighetsfordeling, 6.5 Partisjonsfunksjon og fri energi  Oppgaver: Forelesning: 6.37,6.41,6.43.Grupper: 6.31, 6.34, 6.35, 6.38, 6.39, 6.42. 
27.10.2003    6.6 Partisjonsfunksjoner for sammensatte systemer, 6.7 Ideell gass.   
28.10.2003    7.1 Gibbsfaktor og Gibbssum.  Oppgaver: Forelesning: 6.44, 6.48. Grupper: 6.47, 6.49, 6.50, 6.52, 7.3. 
03.11.2003    Hjemmeeksamen.   Ingen undervisning uken 3/11-7/11. Frist for innlevering av hjemmeeksamen: Fredag 7/11. 
10.11.2003    7.2 Bosoner og Fermioner.   
11.11.2003    7.3 Degenerert Fermi-gass. Første del.  Oppgaver: Forelesning: 7.10, 7.12, 7.15, 7.14. Grupper: 7.5, 7.8, 7.9, 7.18. 
17.11.2003    7.3 Degenerert Fermi-gass. Siste del (Sommerfeld-utviklingen er ikke pensum).   
18.11.2003    Degenerert Fermi-gass. Eksempler: Halvledere, kjernematerie, hvite dvergstjerner.  Oppgaver: Forelesning: 7.21, 7.33, (7.25). Grupper: 7.19, 7.26ab, 7.28. 
24.11.2003    7.4 Sort stråling.   
25.11.2003    7.4 Entropi for fotongass. Stefans lov. Drivhuseffekt.  Oppgaver: Forelesning: 7.44, 7.46. Grupper: 7.41, 7.43, 7.48 (til (d): tetthet i universet, ca. en nukleon pr. m^3), 7.52. 
01.12.2003    7.6 Bose-Einstein kondensasjon. Oppgave: 7.66.   Siste forelesning. Debye-teori (7.5) går ut p.g.a. tidlig eksamen. 
Publisert 16. juni 2003 20:11 - Sist endret 15. sep. 2004 11:59