Beskjeder

Publisert 14. des. 2005 11:02

Sensuren er nå klar: sensurliste God jul til alle fra lærerne på FYS2160.

Publisert 6. des. 2005 11:19

Kortfattet løsning av eksamensoppgavene ligger her

Publisert 1. des. 2005 11:14

Frivillig innlevering: Fasit til oppgavene

Publisert 30. nov. 2005 11:11

Hjelpemidler ved eksamen: Godkjent kalkulator, Rottmann, Øgrim og Lian (eller Angell og Lian), to A4-ark med egne notater (kan beskrives på begge sider).

Publisert 25. nov. 2005 13:45

En paraply som var glemt i rom FV225 ved labøvelsene kan hentes på ekspedisjonskontoret.

Publisert 21. nov. 2005 14:40

Avsnitt 7.6 i læreboken (Bose-Einstein kondensajon) er etter manges mening noe uklart i fremstillingen. Et lite notat forsøker å gi litt hjelp.

Publisert 18. nov. 2005 10:06

Eksamensoppgavene fra 2003 og 2004, samt hjemmeeksamen fra 2004 med løsninger er lagt ut her.

Publisert 14. nov. 2005 14:29

Det er nå satt opp følgende grupper for lab-øvelsene. Første lab-dag er onsdag 16. november.

Publisert 21. okt. 2005 12:40

Hjemmeeksamen legges ut på instituttkontoret i dag, ca. kl. 13.00. Kortfattet løsning finnes her Bestått: Fra og med 30p. Det blir ingen muntlig presentasjon av hjemmeeksamen.

Publisert 29. sep. 2005 11:54

HJEMMEEKSAMEN. Det blir hjemmeeksamen uke 41. Denne uken er det ingen undervisning i FYS2160. Oppgavesett blir lagt ut fredag 7/10 ca. kl.12.00. INNLEVERING senest fredag 14/10 kl. 15.00 på instituttkontoret. Denne fristen må overholdes! Ang. obligen er det lov å be om hjelp. L.V. kan f.eks. treffes i dag frem til kl.14.00 og i morgen 10.00-14.00 på rom 452Ø.

Publisert 23. sep. 2005 13:44

Oppgavesett for første obligatoriske innlevering er lagt ut. INNLEVERINGSFRIST: MANDAG 3. OKTOBER KL.10.00. Besvarelsene leveres i (låst) skuff på instituttkontoret. Også dere som skriver elektronisk bør helst levere papirkopier her.

Publisert 5. sep. 2005 16:04

Etter undervisningsplanen skulle avsnittene 2.5 og 2.6 i læreboken vært gjennomgått på forelesningene 5. og 6. september. På grunn av den knappe tiden i høstsemesteret må nå dette stoffet overlates til selvstudium og oppgaveregning på fredag. Her er noen kommentarer