Pensum/læringskrav

Daniel V. Schroeder: "An Introduction to Thermal Physics". Følgende deler av boken er pensum: Kap.1: 1.1-1-6, hele kap.2, hele kap.3, kap.4: 4.1-4.2, kap.5: 5.1-5.3 (ikke van der Waals-modellen), hele kap.6, kap.7: 7.1-7.4, 7.6. Kap.8 utgår.

R.Baierlein: "Thermal Physics" kan også anbefales som supplement til læreboken angitt ovenfor.

Publisert 21. apr. 2005 12:39 - Sist endret 19. okt. 2005 12:12