Kurset ”Fys2160 – Termodynamikk og statistisk fysikk” høsten 2016

Velkommen til Fys2160 høsten 2016! Vi håper du får en fin tid denne høsten med oss som underviser kurset og sammen med dine medstudenter. Vi som arbeider med kurset arbeider for å gjøre undervisningen best mulig, slik at du som student skal lære mest mulig – gi oss derfor gjerne tilbakemeldinger slik at vi kan forbedre undervisningen.

Aktiv læring

Som fysikkstudent har du nok nå selv erfart at du kun kan lære fysikk ved å gjøre det – ved å arbeide med fysikk-problemer. Dette er like sant for termisk fysikk som for andre kurs i fysikk, og undervisningen er derfor lagt opp slik at du skal få flest mulig muligheter til å arbeide med fysikk-problemer. Bruk mulighetene aktivt til å få tilbakemeldinger på dine prestasjoner slik at du kan forbedre deg og lære bedre og mer!

Undervisningsopplegg

Kursets undervisning består av selvstudium, oppgaveregning, gruppeøvelser, forelesninger, og data-lab. Forelesningene vil være basert på din aktive deltagelse. Vi vil bruke klikkere som du låner på biblioteket i VB til å svare på oppgaver. Dessuten vil foreleser regne noen oppgaver i plenum, og dere vil løse noen oppgaver under forelesningen. Forelesningene vil ikke dekke hele pensum – det må dere selv sørge for ved å lese bok og gjøre oppgaver.

Obliger

Det vil bli gitt ukentlige obligatoriske innleveringsoppgaver. Disse oppgavene vil likne på eksamensoppgaver i form og innhold. Du må levere obligene på gruppetiemene eller på ekspedisjonskontoret innen tidsfristene som er oppgitt. Du må ha godkjent minst 2/3 av obligene for å kunne gå opp til eksamen.

Laboratorieøvelser

Det er obligatoriske laboratorieøvelser som en del av kurset. Nærmere informasjon om disse kommer senere i semesteret.

Beregninger

Vi vil i dette kurset aktivt bruke beregninger for å bygge intuisjon om prosesser og for å løse problemstillinger. Du må kunne skrive enkle script i Python eller et annet scripting-språk for å kunne følge denne delen av kurset. Vi kommer til å bruke en pakke som gjør molekylær dynamikk simuleringer. Denne pakken er enkel – slik at du raskt skal kunne bruke den til å løse enkle problemstillinger. Ferdighetene du tilegner deg ved bruk av numeriske verktøy i kurset vil bli testet på eksamen!

Publisert 2. aug. 2016 15:33 - Sist endret 2. aug. 2016 15:33