Oppgaver

Du finner ukeoppgavene og frister for obligene listet som pensum for forelesningen på mandagene i hver uke i undervisningsplanen som du finner under Timeplan -> Forelesninger. Oppgavene skal gjøres til gruppetimene i den uken. Obligene som skal gjøres i løpet av uken og leveres i slutten av uken. Det betyr at i gruppetimene i uken fra 29/8-02/9 skal vi arbeide med oppgavene AMS 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.8, 4.9 og det er ingen oblig den uken. Mens for uken fra 12/9-15/9 skal dere gjøre oblig01, og denne skal leveres i slutten av denne uken, altså innen fredag eller søndag kveld.

Oppgaver fra Schroder, kapittel 2, er nå lagt ut her.

Prøveeksamen 2013 Løsningsforslag

Tekstene til obligene legges fortløpende ut her:

Oblig01.pdf (Frist fredag 16/9 kl. 1500 for skriftlig innlevering, søndag 18/9 kl 2300 for digital innlevering).

Løsningsforslag til Oblig01 (2016-oblig01-sol.pdf).

Oblig02.pdf (Frist mandag 03/10 kl. 1000).

Oblig03.pdf (Frist mand 31/10 kl. 1000).

Publisert 2. aug. 2016 15:33 - Sist endret 14. okt. 2016 22:55