Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

12. november

Eksamensordning

Obligatoriske øvelser, hjemmeeksamen midt i semesteret og avsluttende skriftlig eksamen.

Hjemmeeksamen midt i semesteret

Utlevering av oppgaven: 5. oktober kl. 13:00

Innleveringsfrist: 12. oktober kl. 14:30

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Obligatoriske øvelser som må være godkjent før avsluttende eksamen

Avsluttende skriftlig eksamen

Tid: 26. november kl. 09:00 (4 timer).

Sted: Sal 3B Silurveien 2

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 4. aug. 2020 19:20