Pensum/læringskrav

Lærebok

Som lærebok benytter vi et kompendium fra det tidligere fysikk-emnet FYS 202,

Kjell Vøyenli: Forelesninger i Klassisk teoretisk Fysikk I, Unipubkompendier (våren 2003),

med tilhørende oppgavesamling,

Kjell Vøyenli: Oppgavesamling (FYS 202 Klassisk teoretisk fysikk), Unipubkompendier (våren 2003).

Deler av emnet vil bli forelest noe annerledes enn i kompendiet, og til disse delene blir det utgitt kompletterende materiale.

Supplerende litteratur

For de som ønsker mer utfyllende litteratur om de tre hovedemnene i kurset (analytisk mekanikk, relativitetsteori, elektromagnetisme) anbefales følgende lærebøker:

Goldstein, Poole and Safco: Classical Mechanics, 3. edition Addison Wesley (2002).

Rindler: Relativity, Oxford University Press.

Reitz, Milford and Christie: Foundation of Electromagnetic Theory, Addison Wesley (1993).

Disse lærebøkene omfatter betydelig mer stoff enn det som vil inngå i forelesningene.

Publisert 25. okt. 2004 22:01 - Sist endret 27. mars 2005 20:43