Undervisningsplan

DatoUndervises avStedTemaKommentarer / ressurser
26.05.2005    Siste regulære oppgavegjennomgåelse  Gjennomgåelse av resterende oppgaver fra tidligere oppgavesett 
19.05.2005      Oppgave E6-1, E6-2, X04-2, E11-1 
13.05.2005    Stråling fra akselerert ladning   
12.05.2005    Oppgavehefte kpt. E6 oppg. 1 og 2, Eksamen 2004 oppg. 2, Eksamen 1996 oppg. 2.  Skriv om eksamensoppgaven for 1996 (punkt 2b) med den 4-vektornotasjon vi har benyttet i forelesningene. 
11.05.2005    Elektrisk dipolstråling   
06.05.2005    Strålingsteori   
04.05.2005    Strømfordeling og magnetisk moment   
29.04.2005    Multipolutvikling. Felt fra stasjonære strømmer.   
28.04.2005    Midttermeksamen 2004 oppg. 3, Eksamen 2004 oppg. 3, Eksamen 1993 oppg. 3   
27.04.2005    Stasjonære felter, elektrostatikk   
22.04.2005    Feltimpuls. Stasjonære felter.   
21.04.2005    Oppgaveheftet kpt R3, oppg. 2 og 5, Eksamen 1996, oppg 2.  Skriv om punkt b) i eksamensoppgaven med vår 4-vektornotasjon. Benytt gjerne stor bokstav på 4-akselerasjonen og liten bokstav på 3-akselersjonen, slik som på forelesningene. 
20.04.2005    Elektromagnetisk feltenergi   
15.04.2005    Planbølgeløsninger av Maxwells ligninger   
14.04.2005    Gjennomgang av midttermineksamensoppgaver   
13.04.2005    Lorentztransformasjon av elektriske og magnetiske felter   
08.04.2005    Ingen undervisning  Innlevering av besvarelser på midttermineksamen 
07.04.2005    Ingen undervisning   
06.04.2005    Ingen undervisning   
01.04.2005    Maxwells ligninger på kovariant form  Start for midttermineksamen. Oppgaver på websiden. Frist for levering fredag 8. april. 
31.03.2005    Gjennomgang av innleveringsoppgaver.  Løsningsforslag utlagt som pdf-fil 
30.03.2005    Elektromagnetisme: grunnleggende ligninger.   
18.03.2005    Relativistisk Lagrangefunksjon.   
17.03.2005    Gjennomgang av innleveringsoppgaver   
16.03.2005    Kraft og arbeid.    
11.03.2005    Ingen undervisning  Frist for innlevering av frivillig oppgavesett. Blir gjennomgått neste uke. 
10.03.2005    Ingen undervisning   
09.03.2005    Relativistisk dynamikk. E=mc2.   
04.03.2005    Hyperbolsk bevegelse. Tvillingparadokset.   
03.03.2005      Oppgavesamling kpt. R3 Oppgave 1 Eksamen 1994 Oppgave 2 (ikke pkt e)) 
02.03.2005    Relativistisk kinematikk   
25.02.2005    Tensorer   
24.02.2005      Oppgavesamling kpt. M3 oppgave 5, Eksamen 1992 Oppgave 2  
23.02.2005    4-vektorer   
18.02.2005    Minkowskidiagram   
17.02.2005      Oppgaver: 2,4,5 og 7 fra oppgaveheftet kpt. M3 
16.02.2005    Lorentz-transformasjoner. Lengdekontraksjon og tidsdilatasjon.   
11.02.2005    Relativitetsteori: grunnleggende prinsipper   
10.02.2005      Oppgaver 2 og 3f,g,h,i fra oppgave heftet kapittel M3. Pendelsvingningene i 3f regnes som en plan bevegelse. 
09.02.2005    Variasjonsregning, Hamiltons prinsipp   
04.02.2005    Hamiltons ligninger   
03.02.2005    Oppgavesett 2  Oppgaver 3b,c,d og e fra oppgavehefte (kapittel M3). Oppgavene er også lagt ut som pdf-fil 
02.02.2005    Lagrangefunksjon for ladet partikkel i elektromagnetisk felt   
28.01.2005    Sykliske koordinater, bevegelseskonstanter   
27.01.2005Mats Horsdal  Auditorium 467Ø  Oppgavesett 1  Regneøvelser/oppgavegjennomgåelse 
26.01.2005    Lagranges ligninger, anvendelser   
21.01.2005    Konfigurasjonsrom, D'Alemberts prinsipp   
20.01.2005      Ingen undervisning 
19.01.2005Jon Magne Leinaas  Auditorium 467Ø  Analytisk mekanikk: Generaliserte koordinater   
Publisert 18. jan. 2005 14:06 - Sist endret 20. mai 2005 11:07