Beskjeder

Publisert 29. juni 2004 02:00

Endelig ferdig med sensuren for FYS3140/4140. Beklager forsinkelsen som skyldes problemer med postgangen. Fortsatt god sommer!

Publisert 11. juni 2004 02:00

Løsningsforslag eksamen V04 er lagt ut. God sommer!

Publisert 26. mai 2004 02:00

Forelesningsnotat ang. kontinuerlige grupper er lagt ut. Lenke under undervisningsplan for 24.mai.

Publisert 26. mai 2004 02:00

Tillatte hjelpemidler ved avsluttende eksamen: To A4-ark med egne notater (og Rottmann etc.)

Publisert 13. mai 2004 02:00

Hjemmeeksamen er lagt ut på ekspedisjonskontoret. Oppgavesett for frivillig innlevering er lagt ut.

Siste forelesning mandag 24.mai. Siste regneøvelse torsdag 27.mai.

Publisert 7. mai 2004 02:00

Løsningsforslag for hjemmeeksamen er lagt ut. Det blir ingen muntlig presentasjon i forbindelse med hjemmeeksamen denne gang. NB! Ingen forelesning tirsdag 18.mai.

Publisert 22. apr. 2004 02:00

Oppgavesett for hjemmeeksamen er nå lagt ut. Innleveringsfristen er fredag 30.april. Ingen undervisning i FYS3140 i uken 26.-30.april.

Publisert 30. mars 2004 02:00

Forelesningsnotat ang. partielle diff. ligninger og Greens-funksjoner er lagt ut med lenke på ukeplanen for 30/3. Noen ekstra øvingsoppgaver har lenke på ukeplanen for 13/4.

Publisert 23. mars 2004 01:00

Kompendiet med oppgaver (FYS211) er nå kommet, og ligger i hylla for fysikk i bokhandelen. Pris: kr. 70.- Jeg anbefaler alle å kjøpe dette, det inneholder mange relevante eksamensoppgaver fra FYS211 med fasit/løsningsforslag.

Publisert 11. mars 2004 01:00

Oppgavesett for andre obligatoriske innlevering er nå lagt ut. Frist: Fredag 26.mars .

Publisert 24. feb. 2004 01:00

NB! Feil i oppgave 16.5. Indeksligningen gir s=0 som eneste løsning.

Publisert 9. feb. 2004 01:00

Oppgavesett for første obligatoriske innlevering er lagt ut. Innleveringsfrist fredag 20.februar . Besvarelser kan sendes inn elektronisk: leif.veseth@fys.uio.no, eller leveres på ekspedisjonskontoret Fysisk institutt.

Publisert 29. jan. 2004 01:00

En lenke til oppgaver som gjennomgås på forelesningen 3.februar (og senere) er lagt ut.

Publisert 28. nov. 2003 01:00

Lærebok: K.F.Riley, M.P.Hobson, S.J.Bence: Mathematical Methods for Physics and Engineering.