Oppgavesett for første obligatoriske innlevering …

Oppgavesett for første obligatoriske innlevering er lagt ut. Innleveringsfrist fredag 20.februar . Besvarelser kan sendes inn elektronisk: leif.veseth@fys.uio.no, eller leveres på ekspedisjonskontoret Fysisk institutt.

Publisert 9. feb. 2004 01:00 - Sist endret 29. juni 2004 17:53