Tillatte hjelpemidler ved avsluttende eksamen: …

Tillatte hjelpemidler ved avsluttende eksamen: To A4-ark med egne notater (og Rottmann etc.)

Publisert 26. mai 2004 02:00 - Sist endret 29. juni 2004 17:53