Undervisningsplan

DatoUndervises avStedTemaKommentarer / ressurser
12.01.2004L. Veseth    Komplekse funksjoner: Kap.3, 3.4-3.7   
13.01.2004    Komplekse funksjoner. Avslutter stoff fra kap.3, Kap.20: 20.1-20.2, 20.4.  Oppgaver for gruppene 1.uke: Læreboka 3.16, 3.18, 3.19, 3.22, 3.26, 3.28. NB! Trykkfeil i oppgave 3.18, cosr(theta), sinr(theta), dvs. r, ikke n i summene på venstre side. 
19.01.2004    Komplekse rekker (20.3), flertydige funksjoner (20.5), singulariteter og nullpunkter (20.6).   
20.01.2004    Avslutter (20.6). Integraler av komplekse funksjoner (20.10), Cauchys integralteorem (20.11).  Gruppeoppgaver 2.uke: Læreboka 20.1, 20.2, 20.3, 20.4, 20.5, 20.6. 
26.01.2004    Cauchys integralformel (20.12), Taylorrekker (20.13).   
27.01.2004    Laurent-rekka, nullpunkter og poler (20.13).  Oppgaver 3.uke: Læreboka 20.12, 20.13. Noen flere oppgaver fra oppgavehefte som kommer snart! 
02.02.2004    Residy-teoremet (20.14 i læreboka). Eksempler.    
03.02.2004    Anvendelser av residy-teoremet (20.16 og 20.17). Noen ekstra oppgaver blir lagt ut. Avsnitt 20.15 i læreboka er mindre viktig.  Oppgaver 4.uke: Læreboka 20.17, 20.18, 20.21, 20.22. 
09.02.2004    Avslutter kompleks analyse. Prinsipalverdi. Oppgavene 3 og 4 fra oppgasettet. Ordinære lineære differensialligninger av 2. orden.   Stoff fra Kap.15 i læreboka. Bare ligninger av 2.orden. Diskuterer først homogene ligninger, deretter inhomogene. Starter med innledningen, så 15.1.1 og 15.2.3. Delene 15.1.4 og 15.3 er ikke pensum. 
10.02.2004    Homogene differensialligninger. 15.2.3, 15.1.1 og 15.2.1 i læreboka.  Oppgaver 5.uke: Læreboka 20.20 og 20.29 (15.6).Følgende diff.ligninger: a) y''-8y'+20y=0, b) y''-4y'+4y=0, c) x2y''+3xy'+5y=0, d) x2y''-xy'+y=0. x2 betyr x i andre. 
16.02.2004    Inhomogene diff.ligninger. (15.1.2, 15.1.3, 15.2.4 og også 15.2.6)   
17.02.2004    Greens-funksjoner. (15.2.5)  Oppgaver 6.uke: Læreboka 15.5, 15.7, 15.21, 15.30, 15.31. 
23.02.2004    Løsning av diff. ligninger ved rekkeutvikling (16.1-16.3)   
24.02.2004    Løsning ved rekkeutvikling. Legendres ligning og Hermites ligning (viktige "kvantemekaniske" ligninger)  Oppgaver 7.uke: Læreboka 15.35, 16.1,16.2,16.3,16.5. 
01.03.2004    Fourierrekker (Kap.12 i læreboka)   
02.03.2004    Fortsetter med Fourierrekker med eksempler. Starter på Integraltransformasjoner (Kap.13). Fouriertransformasjon.  Oppgaver 8.uke: Læreboka 12.5,12.6, 12.14, 12.21,(12.26). 
08.03.2004    Fouriertransformasjon (13.1-13.1.5). 13.1.1 og 13.1.2 leses til orientering.   
09.03.2004    Fortsetter med Fouriertransformasjon (13.1.6 og 13.1.7 litt forkortet). Laplacetransformasjon (13.2-13.2.1).  Oppgaver 9.uke: Læreboka 13.3, 13.5, 13.6, 13.11, 13.13, 13.18, (13.10). 
15.03.2004    Laplacetransformasjon (13.2 og 15.1.5 i læreboka)   
16.03.2004    Fortsetter med Laplacetransformasjoner med eksempler.  Oppgaver 10.uke: Læreboka 13.22, 13.23, 13.24,15.12,15.14, 13.26, (13.27). 
22.03.2004    Partielle differensialligninger. Separasjon av variable (19.1 og 19.2 i læreboka).   
23.03.2004    Fortsetter med separasjon av variable. Løsninger som Fourierrekke (19.2).  Oppgaver 11.uke: Læreboka 19.1, 19.3, 19.4, 19.18, (19.13). 
29.03.2004    Partielle differensialligninger, integraltransformasjon (læreboken 19.4)   
30.03.2004    Partielle differensialligninger, Greens-funksjoner. Separasjon av variable i polarkoordinater (19.3 sterkt forkortet)  Forelesningsnotat ang. Greens-funksjoner er lagt ut (sterkt forkortet 19.5). Oppgaver 12.uke 
13.04.2004      Ingen undervisning tirsdag 13/4 og torsdag 15/4.En del øvingsoppgaver er lagt ut. 
19.04.2004    Tensorer (Kap. 21, 21.1-21.7)   
20.04.2004    Tensorer (21.8, fysiske anvendelser 21.12, 21.14-21.16)  Oppgaver 13.uke: Læreboka 21.1, 21.2, 21.6 a,b,c, 21.16, oppgave 11 fra "øvingsoppgaver" (se lenke under 13.april). Ang. 21.2 synes det å være feil i fasiten. Jeg finner at den transformerte T blir diagonal, elementer 1,2,5. 
26.04.2004      Ingen undervisning i FYS3140 uken 26.-30.april p.g.a. hjemmeeksamen. 
03.05.2004    Gruppeteori (Kap. 24). En noe mer kortfattet gjennomgang av 24.1-24.3, 24.6 og 24.7.2. 24.4 er mindre viktig.   
04.05.2004    Fortsetter med gruppeteori. 24.7.3, oppgave 24.11 gjennomgås som et viktig eksempel, 24.5.  Oppgaver 14. uke: Læreboka 24.3, 24.7, 24.23, (24.22). Repetisjonsoppgave: Oppgave 10 fra "Øvingsoppgaver" (Eksamen FYS211 1993, oppg.5). 
10.05.2004    Avbildning (homomorfisme ,24.5), representasjonsteori, noe forkortet gjennomgang av viktige deler av 25.1-25.5.   
11.05.2004    Representasjonsteori fortsatt. Gjennomgang av viktige deler av 25.6-25.9. Resten av kap.25 er ikke pensum.  Oppgaver 15.uke: Læreboken 25.1, 25.2, 25.6 (rotasjonsvinkelen må være 2pi/6, ikke pi/6, hexagon=regulær sekskant). Oppgave 25.2: naturlig representasjon er basert på radiusvektorer til de fire hjørnene. Repetisjonsoppgave: Oppgave 4 fra "øvingsoppgaver" (FYS211, Eksamen 1994, oppg. 1). 
18.05.2004    Ingen undervisning tirsdag 18.mai. Neste forelesning: mandag 24.mai.   
24.05.2004    Siste forelesning. Introduksjon til kontinuerlige grupper.   Siste regneøvelse 27.mai. Oppgavesett Forelesningsnotat ang.Liegrupper 
Publisert 27. okt. 2003 15:49 - Sist endret 26. mai 2004 10:57