Undervisningsplan

DatoUndervises avStedTemaKommentarer / ressurser
16.01.2006    Komplekse funksjoner. Kap. 3, 3.4-3.7.   
17.01.2006    Komplekse funksjoner. Avslutter stoff fra kap.3. Kap. 20: 20.1-20.2, 20.4.   
19.01.2006    Oppgaver fra læreboka: 3.16, 3.18, 3.19, 3.21, 3.26, 3.28.   
23.01.2006    Komplekse rekker (20.3), singulariteter og nullpunkter (20.6). Hvis vi rekker: begynne på komplekse integraler (20.10)   
24.01.2006    Komplekse integraler (20.10), Cauchys teorem (20.11) , Cauchys integralformel (20.12). Taylor- og Laurentrekker (20.13)   
26.01.2006    Læreboka 20.1, 20.2, 20.3, 20.4, 20.5, 20.6, 20.12, 20.13, Oppgave 1-6 fra Øvingsoppgaver.   Øvingsoppgaver 
30.01.2006    Laurentrekker (20.13). Residyteoremet (20.14)  Tar først oppg 1-6 fra øvingsoppgavene som vi ikke rakk på torsdag. 
31.01.2006    Anvendelser av residyteoremet (20.16, 20.17)   
02.02.2006    Oppgave 7, 8, 9 fra øvingsoppgavene. Oppgaver i læreboka: 20.13, 20.17, 20.18, 20.20, 20.21   
06.02.2006    Summasjon av rekker (20.19), Prinsipalverdi av integraler. Avslutter kompleks analyse  Tar mad litt orienteringsstoff om Gamma- og zetafunksjoner, analytisk fortsettelse og hvordan vi kan bruke kompleks analyse til å regne ut 1+2+3+4+..... 
07.02.2006    Ordinære difflikninger.    
09.02.2006    Oppgave 11, 12 fra øvingsoppgavene. Oppgave 20.22, 20.26, 20.27, 20.28 fra boka.   
13.02.2006    Lineære difflikninger med variable koeffisienter (15.2).    
14.02.2006    Greensfunksjoner (15.2.5)   
16.02.2006    Oppgaver i boka: 15.5, 15.6, 15.7, 15.21, 15.30, 15.31    
20.02.2006    Løsning av difflikninger ved rekkeutvikling (16.1-16.3)   
21.02.2006    Løsning ved rekkeutvikling. Legendre- og Hermitelikningene   
23.02.2006    Oppgaver i læreboka: 15.35, 16.1, 16.2, 16.3, 16.5, oppgave 18 fra øvingsoppgavene.    
27.02.2006    Fourierrekker, kap 12.    
28.02.2006    Mer om Fourierrekker, Fouriertransformasjoner (kap 13)   
02.03.2006    Oppgaver fra boka: 12.5, 12.6, 12.14, 12.21, 12.26 + oppgaver på eget ark  Oppgaver om FourierrekkerDisse oppgavene er ment å være lettere enn dem i boka og som øvelse i å finne Fourierrekker til funksjoner.  
06.03.2006    Mer om Fouriertransformasjoner (13.1).    
07.03.2006    Avslutter Fouriertransformasjoner. Hvis tid begynner vi på Laplacetransformasjoner (13.2)   
09.03.2006    Oppgaver i læreboka: 13.3, 13.5, 13.6, 13.11, 13.13, 13.18.   
13.03.2006    Laplacetransformasjoner (13.2)   
14.03.2006    Mer Laplace. Difflikninger med Laplace (15.1.5). Inversjon av Laplace (20.20).   
16.03.2006    Oppgaver: 13.22, 13.23 (NB feil i svaret på c, skal være -b² i første parentes) , 13.24, 13.26, 15.12, 15.14   
20.03.2006    20-24/3: Ingen undervisning denne uka fordi det er hjemmeeksamen.    
27.03.2006    Partielle differesiallikninger (18).    
28.03.2006    Mer om partieller difflikninger. Karakteristikker   
26.03.2006    Oppgaver i boka: 18.4, 18.5, 18.6, 18.7, 18.9, 18.12   
03.04.2006    Partielle difflikninger, separasjon av variable (19.1, 19.2)   
04.04.2006    Separasjon av variable (19.3)   
06.04.2006    Oppgaver fra boka: 19.1, 19.3, 19.4, 19.13, 19.18   
20.04.2006    Separasjon av variable i polarkoordinater (19.3)   
24.04.2006    Avslutter (19.3). PDE med integraltransformasjoner (19.4)   
25.04.2006    Greensfunksjoner (19.5)  Notater om Greensfunskjonersom er litt enklere enn det som står i boka. Les disse først. 
27.04.2006    Øvingsoppgaver: 21-24   
02.05.2006    Avslutter (19.5). Begynner på tensorer (21)   
04.05.2006    Oppgaver fra boka: 19.25, 19.28, 19.29, 21.1, 21.2 (feil i fasiten i 21.2, T' er diagonal med elementer 1,2,5)   
08.05.2006    Tensorer (21.5-21.10)   
09.05.2006    Fysiske anvendelser av tensorer. Ikke-kartesiske tensorer (21.12-21.16)   
11.05.2006    Oppgaver i boka: 21.2, 21.6, 21.9, 21.11, 21.13, 21.16, 21.19   
15.05.2006    Tensorer i ikke-Kartesiske koordinater (21.14-21.20)   
16.05.2006    Variasjonsregning (22)   
18.05.2006    Oppgaver i boka: 21.25, 21.27, 21.29, 22.1, 22.2, 22.3   
22.05.2006    Variasjonsregning. Variasjonsproblemer med føringer   
01.06.2006    Eksamen 2005   
Publisert 2. jan. 2006 15:22 - Sist endret 24. mai 2006 19:16