Beskjeder

Publisert 19. juni 2007 18:44

Sensurliste finnes her. God sommer!

Publisert 12. juni 2007 15:10

Vel overstått! Kortfattet løsning på eksamensoppgavene finnes her

Publisert 31. mai 2007 11:46

Hjelpemidler til eksamen: To A4-ark med egne notater (kan beskrives på begge sider), samt standard hjelpemidler. Se tidligere eksamensoppgaver.

Publisert 23. mai 2007 19:09

Rettede besvarelser oblig2 er lagt ut på instituttkontoret. Ikke godkjent: Lever forbedret besvarelse så fort som mulig!! Det er lov å be om hjelp!

Publisert 16. mai 2007 17:09

Komplett versjon av notat om gruppeteori er lagt ut her NB! Noen trykkfeil i tidligere ufullstendig versjon er rettet. Informasjon om flere trykkfeil mottas med takk!

Publisert 14. mai 2007 18:35

Det blir regneøvelse fredag 18. mai.

Publisert 2. mai 2007 16:29

Ingen undervisning mandag 7. mai. Oppgaver til eksamen og hjemmeeksamen med løsninger for 2004 og 2005 er lagt ut her. Eksamensoppgavene for 2006 finnes her. Se hjemmesiden for 2006 ang. løsning samt hjemmeeksamen.

Publisert 27. apr. 2007 14:34

Oppgavesett for andre obligatoriske innlevering er lagt ut.

Publisert 24. apr. 2007 16:25

Ingen undervisning i FYS3140/4140 i uken 30/4-4/5. Oppgavesett for andre obligatoriske innlevering blir lagt ut fredag 27. april. Innlevering senest 14. mai. Litt stoff ang. Greensfunksjoner er lagt ut under lenken 14/2.

Publisert 20. apr. 2007 17:32

Hjemmeeksamen er lagt ut på instituttkontoret. Forslag til løsninger finnes her

Publisert 14. feb. 2007 14:22

Forelesningsnotat ang. differensialligninger er lagt ut her. Dette er en fortsettelse av tidliger notat om Laurent-rekker (samme fil). Det blir etter hvert lagt ut mer på denne filen.

Publisert 9. feb. 2007 13:18

Oppgavesett for førtste obligatoriske innlevering er lagt ut. Frist: Mandag 19. februar.

Publisert 1. feb. 2007 17:11

Et sett med ekstra øvingsoppgaver er lagt ut. Noen av disse blir gjennomgått på forelesningene, noen på regneøvelsene, og noen er til selvstudium.