Hjelpemidler til eksamen: To A4-ark …

Hjelpemidler til eksamen: To A4-ark med egne notater (kan beskrives på begge sider), samt standard hjelpemidler. Se tidligere eksamensoppgaver.

Publisert 31. mai 2007 11:46 - Sist endret 19. juni 2007 18:46