Pensum/læringskrav

Lærebok:

Lærebok er: Mary L. Boas: "Mathematical Methods in the Physical Sciences". (Tredje utgave, NB! ikke tidligere utgaver!).

Pensum

Pensum er først og fremst bestemt av det stoffet som gjennomgås på forelesningene og gruppene. Det dekkes i hovedsak av følgende deler av læreboken: Kompleks analyse: Kap.2, 2.6-2.16, Kap.14, 14.1-14.8. Ordinære diff. ligninger: Kap.8, 8.1-8.7, 8.12, Kap.12, 12.1-12.2, 12.11-12.12, 12.21. Fourierrekker: Kap.7, 7.1-7.11. Integraltransformasjoner: Kap.7, 7.12, Kap.8, 8.8-8.11. Partielle diff. ligninger: Hele kap.13. Tensorer: Kap.10, 10.1-10.7. Introduksjon til gruppeteorien, Kap.3, 3.13+forelesningsnotat.

Publisert 24. okt. 2006 10:57 - Sist endret 3. mai 2007 16:35