Pensum/læringskrav

Lærebok:

Lærebok er: Mary L. Boas: "Mathematical Methods in the Physical Sciences". (Tredje utgave, NB! ikke tidligere utgaver!).

Pensum

Pensum er først og fremst bestemt av det stoffet som gjennomgås på forelesningene og gruppene. Det dekkes i hovedsak av følgende deler av læreboken: Kompleks analyse: Kap.2, 2.6-2.16, Kap.14, 14.1-14.8. Ordinære diff. ligninger: Kap.8, 8.1-8.7, 8.12, Kap.12, 12.1-12.2, 12.11-12.12, 12.21. Fourierrekker: Kap.7, 7.1-7.11. Integraltransformasjoner: Kap.7, 7.12, Kap.8, 8.8-8.11. Tensorer: Kap.10, 10.1-10.7. Partielle diff.ligninger: Hele kap.13. Variasjonsregning: Kap.9: 9.1-9.5. Ortogonale funksjoner: Forelesningsnotat

Publisert 1. okt. 2010 09:24 - Sist endret 6. jan. 2011 11:45