Syllabus

Book:

Coursebook: Mary L. Boas: "Mathematical Methods in the Physical Sciences". (3rd edition!).

Syllabus (pensum)

NORWEGIAN:

Pensum er først og fremst bestemt av det stoffet som gjennomgås på forelesningene og gruppene. Det dekkes i hovedsak av følgende deler av læreboken: Kompleks analyse: Kap.2, 2.6-2.16, Kap.14, 14.1-14.7 (eks 5 og 6 i 14.7 utgår). Ordinære diff. ligninger: Kap.8, 8.1-8.7, 8.12, Kap.12, 12.1-12.2, 12.11-12.12, 12.21. Fourierrekker: Kap.7, 7.1-7.11. Integraltransformasjoner: Kap.7, 7.12, Kap.8, 8.8-8.11. Tensorer: Kap.10, 10.1-10.7. Partielle diff.ligninger: Hele kap.13. Variasjonsregning: Kap.9: 9.1-9.5. Ortogonale funksjoner: Forelesningsnotat

Flere utfyllende forelesningsnotat, spesielt om diffligninger, vil legges ut underveis.

Korte sammendrag av forelesningene legges ut på nett hver uke.

ENGLISH:

The course material is primarily defined by the lectures and problems. It is fairly well covered by the following chapters in the book:

* Complex analysis --  Ch.2, 2.6-2.16, Ch.14, 14.1-14.7 (except examples 5 and 6 in 14.7).

* Ordinary differential eqs: Ch.8, 8.1-8.7, 8.12, Ch.12, 12.1-12.2, 12.11-12.12, 12.21.

* Fourier series: Ch.7, 7.1-7.11

* Integral transformations: Ch.7, 7.12, Ch.8, 8.8-8.11.

* Tensors: Ch.10, 10.1-10.7

* Partial differential eqs: All of chapter 13

* Variational calculus: Ch. 9, 9.1-9.5

* Orthogonal functions: Lecture note

* Several additional lecture notes will be made available during the course, in particular on differential equations

​* Short summaries of the lectures are made available on the course web page every week.

Publisert 4. jan. 2018 13:56 - Sist endret 19. feb. 2018 10:24