Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Eksperimentelle undersøkelser har en lang tradisjon i naturvitenskap og spesielt innen fysikk. Emnet vil gi en innføring i måleusikkerhet, støy, støyreduksjon, og PI systemkontroll.  Det vil videre gis en introduksjon til noen utvalgte måleteknikker som bioimpedans, magnetooptikk, transmisjon elektronmikroskopi, lysspredning, hydroakustikk og noen måleteknikker og eksempler fra porøse og granulære materialer. Du vil få en introduksjon til skriving av en vitenskapelig artikkel/rapport.

I den siste delen av emnet, i ca. 7 uker, skal det utføres en eksperimentell oppgave i et av forskningsmiljøene ved instituttet. Resultatet av denne prosjektoppgaven skal presenteres skriftlig og muntlig.

Hva lærer du?

 • Hvordan en eksperimentell undersøkelse i fysikk evalueres og rapporteres.
 • Innføring i målefeil, måleusikkerhet, fordelingsfunksjoner og standardavvik
 • Støy, støyreduksjon og systemkontroll.
 • Introduksjon til noen utvalgte eksperimentelle teknikker.
 • Emnet gir en allmenn forberedelse til kommende masteroppgave i fysikk.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

I tillegg må følgende emner tas i samme semester eller være tatt tidligere enn FYS3180:

HMS0503 – Laboratoriesikkerhet
HMS0505 – El-sikkerhet

 

Anbefalte forkunnskaper

Ett av følgende:

 • Minst 4 semester på bachelorprogrammet Fysikk, astronomi, meteorologi,
 • Minst 4 semester på bachelorprogrammet Elektronikk og datateknologi med studieretning Fysikalsk elektronikk eller Instrumentering/måleteknikk
 • Minst 4 semester på bachelorprogrammet Materialer, energi og nanoteknologi, med fordyping mot fysikk.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot FYS4180 – Eksperimentelle metoder i fysikk

Undervisning

Emnet går hvert høstsemester og omfatter ca. 20 forelesningstimer, en eksperimentell prosjektoppgave i et forskningsmiljø samt obligatoriske timer med studentpresentasjoner.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Eksamen

For å få bestått i emnet kreves følgende:
Midtterm eksamen må være bestått. (Det vil gis konteeksamen for midtterm). I tillegg kreves godkjent projektoppgave og godkjent fremføring av prosjektoppgave.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Engelsk