Dette emnet er nedlagt

FYS3180 – Eksperimentelle metoder i fysikk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Eksamen etter gjenåpningen

Eksamen uten fysisk oppmøte er hovedregelen høsten 2021, også etter gjenåpningen. Se semestersiden for informasjon om eksamen i ditt emne. Se også mer informasjon om eksamen ved MN-fakultetet i 2021.

Kort om emnet

Eksperimentelle undersøkelser har en lang tradisjon i naturvitenskap og spesielt innen fysikk. Emnet vil gi en innføring i måleusikkerhet, støy, støyreduksjon, og PI systemkontroll. Det vil videre gis en introduksjon til noen utvalgte måleteknikker som bioimpedans, magnetooptikk, transmisjon elektronmikroskopi, lysspredning, hydroakustikk og noen måleteknikker og eksempler fra porøse og granulære materialer. Du vil få en introduksjon til skriving av en vitenskapelig artikkel/rapport.

I den siste delen av emnet, i ca. 7 uker, skal det utføres en eksperimentell oppgave i et av forskningsmiljøene ved instituttet. Resultatet av denne prosjektoppgaven skal presenteres skriftlig og muntlig.

Hva lærer du?

 • Hvordan en eksperimentell undersøkelse i fysikk evalueres og rapporteres.
 • Innføring i målefeil, måleusikkerhet, fordelingsfunksjoner og standardavvik
 • Støy, støyreduksjon og systemkontroll.
 • Introduksjon til noen utvalgte eksperimentelle teknikker.
 • Emnet gir en allmenn forberedelse til kommende masteroppgave i fysikk.

Opptak til emnet

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Spesielle opptakskrav

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg må følgende emner tas i samme semester eller være tatt tidligere enn FYS3180:

Ett av følgende:

 • Minst 4 semester på bachelorprogrammet Fysikk, astronomi, meteorologi,
 • Minst 4 semester på bachelorprogrammet Elektronikk og datateknologi med studieretning Fysikalsk elektronikk eller Instrumentering/måleteknikk
 • Minst 4 semester på bachelorprogrammet Materialer, energi og nanoteknologi, med fordyping mot fysikk.

Overlappende emner

Undervisning

Emnet går hvert høstsemester og omfatter ca. 20 forelesningstimer, en eksperimentell prosjektoppgave i et forskningsmiljø samt obligatoriske timer med studentpresentasjoner.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Eksamen

For å få bestått i emnet kreves følgende: Midtterm eksamen må være bestått. (Det vil gis konteeksamen for midtterm). I tillegg kreves godkjent projektoppgave og godkjent fremføring av prosjektoppgave.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 20. okt. 2021 16:13:51

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Høst

Emnet tilbys ikke høsten 2020.

Undervisning tilbys siste gang høst 2019

Eksamen
Høst

Eksamen tilbys siste gang høst 2021

Undervisningsspråk
Engelsk