Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

1. november

Eksamensordning

Skriftlig eksamen midt i semesteret, prosjektrapport, og muntlig presentasjon av rapporten.

Skriftlig eksamen midt i semesteret

Tid: 13. oktober kl. 14:30 (2 timer).

Prosjektrapport

Muntlig presentasjon av prosjektrapport

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 26. jan. 2021 19:25