FYS3220 – Lineær kretselektronikk

Undervisning og eksamen vårsemesteret 2022

Ved MN-fakultetet er det våren 2022 fysisk undervisning, men det kan fortsatt forekomme tilfeller av digital undervisning eller hybridundervisning.

Se semestersiden, Canvas eller dine vanlige kanaler for eventuelle endringer i undervisning og eksamensform.

Kort om emnet

Emnet handler om analyse og konstruksjon av analog elektronikk. Overføringsfunksjoner, Fourier, Laplace, Bode-plot og Nyquist-diagrammer er viktige temaer. Analytiske metoder og simuleringer blir brukt til å forstå hvordan signaler blir behandlet av elektronikken i både tid og frekvens.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

 • behersker du tids- og frekvensanalyse av analoge, elektroniske kretser og signaler - både analytisk og ved simuleringer.

 • har du kunnskap om analoge passive og aktive komponenter, og hvordan disse kan utnyttes til å konstruere forsterkere, oscillatorer, regulatorer og filtre.

 • har du kunnskap om positiv og negativ tilbakekobling, og forstår hvordan poler og 0-punkt påvirker oppførsel og stabilitet for en elektronisk krets.

 • har du kjennskap til sammenhengen mellom den analoge og digitale verden. Du kan finne dataalgoritmer for analoge kretser og du kjenner relasjonene mellom Laplace og Z-transformasjoner, samt Fourier og DFT / DTFT transformasjoner.

Opptak til emnet

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Spesielle opptakskrav

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg må følgende emner tas i samme semester eller være tatt tidligere enn FYS3220:

Undervisning

Emnet går over et helt semester:

 • 5 timer undervisning per uke (forelesninger og regneøvelser).
 • 3 obligatoriske laboratorieøvelser av 4 til 6 timers varighet

Alle de obligatoriske labøvelsene må være godkjent før du kan gå opp til eksamen.

Reglement for obligatoriske innleveringer finner du her.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Eksamen

 • Avsluttende muntlig eller skriftlig eksamen, som teller 100 % ved sensurering.
 • Muntlig eller skriftlig eksamen avgjøres av antall påmeldte studenter til emnet, like etter påmeldingsfristen er ute.

Tre obligatoriske labjournaler må være godkjent før du kan gå opp til avsluttende eksamen.

Hjelpemidler til eksamen

Godkjent kalkulator

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 18. mai 2022 13:12:21

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Høst
Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)