FYS3220 – Lineær kretselektronikk

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 vil eksamen i de fleste emner ved MN gjennomføres digitalt, enten som hjemmeeksamen eller som muntlig eksamen, med normal karakterskala. Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon om eksamensformen i ditt emne.

Se felles retningslinjer for eksamen ved MN-fakultetet høsten 2020.

Kort om emnet

Emnet handler om analyse og konstruksjon av analog elektronikk. Overføringsfunksjoner, Fourier, Laplace, Bode-plot og Nyquist diagrammer er viktige emner. Analytiske metoder og simuleringer blir brukt til å forstå hvordan signaler blir behandlet av elektronikken i både tid og frekvens.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

 • behersker du tids- og frekvensanalyse av analoge, elektroniske kretser og signaler - både analytisk og ved simuleringer.

 • har du kunnskap om analoge passive og aktive komponenter, og hvordan disse kan utnyttes til å konstruere forsterkere, oscillatorer, regulatorer og filtre.

 • har du kunnskap om positiv og negativ tilbakekobling, og forstår hvordan poler og 0-punkt påvirker oppførsel og stabilitet for en elektronisk krets.

 • har du kjennskap til sammenhengen mellom den analoge og digitale verden. Du kan finne dataalgoritmer for analoge kretser og du kjenner relasjonene mellom Laplace og Z-transformasjoner, samt Fourier og DFT / DTFT transformasjoner.

Opptak til emnet

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Spesielle opptakskrav

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg må følgende emner tas i samme semester eller være tatt tidligere enn FYS3220:

Undervisning

Emnet går over et helt semester med fem timer undervisning per uke (forelesninger og regneøvelser). I tillegg inngår tre obligatoriske laboratorieøvelser av fire til seks timers varighet. Alle de obligatoriske labøvelsene må være godkjent før du kan gå opp til eksamen.

Reglement for obligatoriske innleveringer kan finnes her.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Eksamen

Tre obligatoriske labjournaler må være godkjent før kandidatene kan gå opp til avsluttende eksamen. Karakter i emnet settes på grunnlag av avsluttende muntlig eller skriftlig eksamen (fire timer). Muntlig eller skriftlig eksamen avgjøres av antall påmeldte studenter til kurset like etter påmeldingsfristen er ute.

Hjelpemidler til eksamen

Godkjent kalkulator

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 28. nov. 2020 22:11:55

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Høst
Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)