På presentasjonen av emnet ligger …

presentasjonen av emnet ligger det per dato kunngjort at karakteren i FYS3220 skal fastsettes på bakgrunn av en avsluttende skriftlig eksamen.

Det ligger dog som et tilnærmet krav i kvalitetsreformen at studentene skal vurderes på mer enn bare den tradisjonelle avsluttende eksamenen. I den forbindelse bør det bemerkes at det for alle nye emner med avsluttende skriftlig eksamen, så er eksamenstiden dette semesteret kun tre timer. Personlig vil jeg da hevde at det nesten er faglig uforsvarlig å ikke ha noe annet som også er med å bestemme karakteren til studenten. Dette "noe annet" kan være alt fra midttermin-eksamen, hjemmeeksamen, prosjektoppgaver osv...

Det som dog er et konkret problem, er at det for flere av våre emner, deriblant FYS3220, har ligget informasjon på web'en som indikerer at vurderingen kun skal bestå av en avsluttende eksamen. Det er derfor ikke uten videre helt problemfritt for oss å endre vurderingsformene (eller mer korrekt, informasjonen om disse) så pass lenge etter at semesteret har startet. Vi har likevel et sterkt ønske om å prøve ut flg. opplegg i FYS3220 mht. vurderingsformer (foreleser har etter hva jeg har forstått orientert om dette allerede):

Én av de innleverte lab-rapportene blir det gitt karakter på, og den teller ca. 20 % av sluttkarakteren. I tillegg en avsluttende skriftlig eksamen (tre timer). Endelig karakter fastsettes på bakgrunn av en helhetsvurdering av de enkelte komponentene som inngår i vurderingsgrunnlaget. Bokstavkarakterer.

Vi mener at dere som studenter vil ha en klar fordel av et slikt opplegg, ikke minst siden den avsluttende eksamenen kun blir på 3 timer. Jeg ønsker likevel en tilbakemelding fra dere på om det skisserte opplegget er akseptabelt (til studkons@fys.uio.no).

Publisert 18. sep. 2003 02:00 - Sist endret 15. sep. 2004 12:02