Semesterside for FYS3220 - Høst 2003

presentasjonen av emnet ligger det per dato kunngjort at karakteren i FYS3220 skal fastsettes på bakgrunn av en avsluttende skriftlig eksamen.

Det ligger dog som et tilnærmet krav i kvalitetsreformen at studentene skal vurderes på mer enn bare den tradisjonelle avsluttende eksamenen. I den forbindelse bør det bemerkes at det for alle nye emner med avsluttende skriftlig eksamen, så er eksamenstiden dette semesteret kun tre timer. Personlig vil jeg da hevde at det nesten er faglig uforsvarlig å ikke ha noe annet som også er med å bestemme karakteren til studenten. Dette "noe annet" kan være alt fra midttermin-eksamen, hjemmeeksamen, prosjektoppgaver osv...

Det som dog er et konkret problem, er at det for flere av våre emner, deriblant FYS3220, har ligget informasjon på web'en som indikerer at vurderingen kun skal bestå av en avsluttende eksamen. Det er derfor ikke uten videre helt problem...

18. sep. 2003 02:00