Undervisning - tid og sted

Vær oppmerksom på at emnet kan ha obligatoriske skriftlige aktiviteter. Informasjon om dette finnes på emnesiden.

Forelesninger

  • Tirsdag kl. 14:15 -16:00, Lille fysiske auditorium øst Fysikkbygningen ( i perioden 22. august til 28. november)

  • Onsdag kl. 12:15 -13:00, Lille fysiske auditorium øst Fysikkbygningen ( i perioden 23. august til 29. november)

Regneøvelser

  • Mandag kl. 14:15 -16:00, Lille fysiske auditorium øst Fysikkbygningen ( i perioden 28. august til 27. november)

Publisert 27. apr. 2006 14:47 - Sist endret 5. juli 2011 18:21