Undervisning - tid og sted

Vær oppmerksom på at emnet kan ha obligatoriske skriftlige aktiviteter. Informasjon om dette finnes på emnesiden.

Forelesninger

  • Tirsdag kl. 14:15 -16:00, Lille fysiske auditorium øst Fysikkbygningen ( i perioden 19. august til 25. november)

  • Torsdag kl. 12:15 -13:00, Lille fysiske auditorium øst Fysikkbygningen ( i perioden 21. august til 27. november)

Helge Balk

Regneøvelser

  • Mandag kl. 16:15 -18:00, Lille fysiske auditorium øst Fysikkbygningen ( i perioden 25. august til 24. november)

Helge Balk

Publisert 23. apr. 2008 09:46 - Sist endret 20. aug. 2008 09:03