Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

22. november

Eksamensordning

Obligatoriske øvelser og avsluttende eksamen (eksamensform blir fastsatt tidlig i semesteret).

Avsluttende muntlig eksamen

Avsluttende muntlig eksamen for kandidater som blir trukket ut til første eksamensdag

Avsluttende muntlig eksamen for kandidater som blir trukket ut til andre eksamensdag

Avsluttende muntlig eksamen for kandidater som blir trukket ut til tredje eksamensdag

Avsluttende muntlig eksamen for kandidater som blir trukket ut til fjerde eksamensdag

Avsluttende skriftlig eksamen

Tid: 6. desember kl. 14:30 (4 timer).

Sted: Fysikkbygningen Store fysiske lesesal

Obligatoriske øvelser som må være godkjent før avsluttende eksamen

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 25. feb. 2021 06:53