Dette emnet er erstattet av FYS3231 – Sensorer og måleteknikk.

Semesterside for FYS3230 - Høst 2004

Lab-oppgavene for uke 42 og 43 er byttet om i forhold til den opprinnelige plan, slik at :

FYS3230 labnr. 5 går i uke 43, og

FYS3220 labnr. B går i uke 42.

7. sep. 2004 02:00