Dette emnet er erstattet av FYS3231 – Sensorer og måleteknikk.

Håper eksamen gikk fint. Løsningsforslag …

Håper eksamen gikk fint. Løsningsforslag ligger i mappen med gamle eksamensoppgaver. God Jul!

Publisert 13. des. 2011 12:50 - Sist endret 14. des. 2011 00:07