Dette emnet er erstattet av FYS3231 – Sensorer og måleteknikk.

Gamle eksamensoppgaver

Sist endret 24. nov. 2011 09:13 av dagtw@uio.no
Sist endret 24. nov. 2011 09:13 av dagtw@uio.no
Sist endret 7. nov. 2011 11:48 av dagtw@uio.no
Sist endret 13. des. 2011 11:49 av dagtw@uio.no
Sist endret 24. nov. 2011 09:17 av dagtw@uio.no
Sist endret 24. nov. 2011 09:18 av dagtw@uio.no
Sist endret 24. nov. 2011 09:12 av dagtw@uio.no
Sist endret 13. des. 2011 23:05 av dagtw@uio.no
Sist endret 7. nov. 2011 11:48 av dagtw@uio.no
Sist endret 24. nov. 2011 09:17 av dagtw@uio.no