Dette emnet er erstattet av FYS3231 – Sensorer og måleteknikk.

Kontaktinformasjon

Studieadministrasjon

Fysisk institutt

Besøksadresse: 
Fysikkbygningen, Sem Sælandsvei 24

Ekspedisjonstid: 
Mandag-fredag 08:00-15:45

Postadresse: 
Postboks 1048, Blindern
0316 OSLO

Telefon: 22 85 64 23
Faks: 22 85 64 22
E-post: 
Web: http://www.mn.uio.no/fysikk/

Kontaktpersoner

NavnTreffetidMerknad
Dag T. Wang  (kontaktinformasjon)   Dag.T.Wang@sintef.no
Publisert 5. apr. 2011 09:55 - Sist endret 26. mai 2011 16:00