Dette emnet er erstattet av FYS3231 – Sensorer og måleteknikk.

Ovinger