Dette emnet er erstattet av FYS3231 – Sensorer og måleteknikk.

Undervisning - tid og sted

Vær oppmerksom på at emnet kan ha obligatoriske skriftlige aktiviteter. Informasjon om dette finnes på emnesiden.

Forelesninger

  • Mandag kl. 12:15 -14:00, Kollokvierom Ø443A Fysikkbygningen ( i perioden 22. august til 28. november)

Dag Thorstein Wang, Håvard Espeland

Laboratorieøvelser

Undervisningen finner sted etter avtale med studentene.

Regneøvelser

  • Onsdag kl. 12:15 -14:00, Kollokvierom Ø364 Fysikkbygningen

    Undervisning: 24. august - 31. august og 14. september - 30. november

Torfinn Lindem

Publisert 5. apr. 2011 13:24 - Sist endret 16. mai 2011 08:24