Dette emnet er erstattet av FYS3231 – Sensorer og måleteknikk.

Semesterside for FYS3230 - Høst 2016

På tirsdag kommer Christian og Ole og snakker om diabetesprosjektet som vi kjører på Rikshospitalet. Dette er ikke direkte eksamensrelatert, men er veldig viktig bakgrunnsstoff for forskningsprosjektet i kurset (Sensorama 2016), så sørg for å få dette med deg. Torsdag er det forelesning om instrumentering og bioimpedansmålinger.

4. sep. 2016 06:33

Velkommen til FYS3230 høsten 2016. Vi skal få en spennende høst sammen hvor vi skal prøve noe som var helt nytt i fjor, nemlig at studentene skal gjennomføre et forskningsprosjekt som skal resultere i en vitenskapelig artikkel hvor alle er medforfattere. Dette er kalt Sensorama. Det er veldig viktig at alle kommer på første forelesning den 25. august - hvis du ikke har anledning til å komme må du gi meg beskjed på forhånd (via e-post til ogm@fys.uio.no).

28. juli 2016 22:08